} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

KHÁCH HÀNG PHƯƠNG THANH

Chị Phương Thanh đến NEWFACE thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Cùng theo dõi dáng mũi của chị sau 14 ngày nâng mũi tại NEWFACE

--- CHIA SẺ TRƯỚC PHẪU THUẬT ---

--- KẾT QUẢ SAU 14 NGÀY NÂNG MŨI ---