} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Khách hàng Hữu Thắng

Anh Hữu Thắng đến NEWFACE thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Nâng mũi cho Nam giới, và nữ giới khác nhau như thế nào. Cùng theo dõi dáng mũi của anh sau 14 ngày nâng mũi tại NEWFACE - 377 Sư Vạn Hạnh

--- CHIA SẺ CỦA HỮU THẮNG TRƯỚC NÂNG MŨI ---

--- BÁC SĨ TƯ VẤN TRƯỚC NÂNG MŨI ------ KẾT QUẢ SAU 1 THÁNG NÂNG MŨI ---

--- CẢM NHẬN SAU NÂNG MŨI---