} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Khách hàng Mai Trinh

Mai Trinh đã từng nâng mũi nhưng bị lệch, và đã đến NEWFACE để chỉnh lại dáng mũi bằng phương pháp nâng mũi cấu trúc. Cùng xem hình ảnh, thể hiện sự thay đổi trước sau của bạn. 

Hình ảnh nhìn nghiêng của dáng mũi

Dáng mũi nhìn thẳng sau khi khắc phục của Mai Trinh.