} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Cảm nhận của chị Nuôi sau khi nâng mũi cấu trúc tại NEWFACE

Chị Ngô Thị Nuôi đến NEWFACE thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Cùng theo dõi dáng mũi của chị sau 14 ngày nâng mũi tại NEWFACE

--- BÁC SĨ TƯ VẤN TRƯỚC PHẪU THUẬT ---

--- KẾT QUẢ SAU 14 NGÀY NÂNG MŨI ---

--- VIDEO 30S GHI LẠI SỰ THAY ĐỔI ---