} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Khách hàng Mỹ Duyên

Chị Mỹ Duyên đến NEWFACE thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Cùng theo dõi dáng mũi của chị sau 14 ngày nâng mũi tại NEWFACE

--- CHIA SẺ TRƯỚC PHẪU THUẬT ---

--- KẾT QUẢ SAU 7 NGÀY NÂNG MŨI ---

--- KẾT QUẢ SAU 14 NGÀY NÂNG MŨI ---

--- CHIA SẺ CỦA HIỀN DIỆU SAU NÂNG MŨI ---