} catch (e) {}; //]]>
Giỏ hàng

Khách hàng Trần Thị Hồng

Chị Trần Thị Hồng đến NEWFACE thực hiện nâng mũi cấu trúc sụn sườn. Cùng theo dõi dáng mũi của chị sau 14 ngày nâng mũi tại NEWFACE

--- TƯ VẤN TRƯỚC NÂNG MŨI ---

--- KẾT QUẢ SAU 6 NGÀY NÂNG MŨI ------ KẾT QUẢ SAU 14 NGÀY NÂNG MŨI ---